Các hàm hay dùng khi học excel kế toán

các hàm hay dùng khi học excel kế toán

Các hàm hay dùng khi học excel kế toán

Trong Excel có rất nhiều hàm để xử lý công việc hiệu quả chúng ta cần kết hợp sử dụng chúng một cách linh hoạt. Hôm nay Trung Tâm Tin Học Ngoại Ngữ Trường Thịnh Vũng Tàu chia sẻ các hàm hay dùng khi học excel kế toán

các hàm hay dùng khi học excel kế toán
các hàm hay dùng khi học excel kế toán

Các hàm hay dùng khi học excel kế toán Đầu tiên là nhóm hàm thống kê, bao gồm:

HÀM THỐNG KÊ SUM

Tính tổng tất cả các số trong vùng dữ liệu được chọn.

–Công thức: SUM(Number1, Number2, Number3…).

–Number1, Number2, Number3… : là các số cần tính tổng.

HÀM THỐNG KÊ CÓ ĐIỀU KIỆN SUMIF

Tính tổng giá trị của các ô được chỉ định với điều kiện cụ thể.

Trung Tâm Tin Học Ngoại Ngữ Trường Thịnh Vũng Tàu lưu ý các bạn cần đặc biệt chú ý đến hàm này vì nó thường dùng trong nghiệp vụ kết chuyển cuối tháng khi làm Nhật ký chung, làm các bảng tổng hợp nhập – xuất hàng…

– Công thức: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)

= SUMIF(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng cần tính tổng)

Trong đó:

+ Range: Dãy số muốn xác định tổng

+ Criteria: điều kiện muốn tính tổng

+ Sum_range: các ô chứa giá trị cần tính tổng

HÀM TÍNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH AVERAGE

Hàm tính giá trị trung bình của các đối số nhập vào.

– Công thức AVERAGE(Number1, Number2, Number3…)

– Number1, Number2, Number3 là các số nhập vào cần tính giá trị trung bình.

HÀM SUMPRODUCT

Tính tích của dãy ô, sau đó tính tổng của các tích đó.

– Công thức: SUMPRODUCT(Array1, Array2, Array3…)

– Trong đó: Array1, Array2, Array3… lần lượt là các dãy ô bạn muốn tính tích, sau đó tính tổng các tích.

HÀM ĐẾM COUNT

Đếm dữ liệu của các ô chứa dữ liệu kiểu số trong dãy được nhập.

– Công thức: COUNT(Value1, Value2, Value3…)

– Trong đó, Value1, Value2, Value3… là dãy hay mảng dữ liệu được chọn.

HÀM ĐẾM COUNTA

Đếm dữ liệu của tất cả của tất cả các ô chứa dữ liệu.

– Công thức: COUNTA(Value1, Value2, Value3…)

Xem Thêm: Cách dùng hàm COUNTIF và COUNTIFS với nhiều điều kiện

HÀM ĐẾM THEO ĐIỀU KIỆN COUNTIF

Đếm các ô chứa giá trị thỏa mãn điều kiện cho trước.

– Công thức: COUNTIF(Range, Criteria)

Trong đó:

+ Range là dãy dữ liệu muốn đếm.

+ Criteria: điều kiện cho các ô được đếm

HÀM TÌM KIẾM VLOOKUP

Trả về giá trị tìm kiếm theo cột đưa từ bảng tham chiếu với bảng cơ sở dữ liệu theo đúng giá trị dò tìm.

– VLOOKUP thường rất hay được sử dụng nên khi học excel kế toán cần lưu ý đến hàm này.

– Công thức: VLOOKUP(Lookup Value, Table Array, Col idx num, [range lookup]) = VLOOKUP(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột cần lấy, X)

– Nếu X = 0 thì kết quả dò tìm chính xác, X = 1 là kết quả dò tìm một cách tương đối.

HÀM TÌM KIẾM HLOOKUP

Tìm kiếm giá trị như hàm VLOOKUP nhưng bằng cách so sánh với giá trị trong hàng đầu tiên của bảng tham chiếu nhập vào.

– Công thức: HLOOKUP(Lookup Value, Table Array, Col idx num, [range lookup])

Nhóm hàm logic

HÀM LOGIC AND

– Công thức: AND(Logical1, Logical2,…)

– Trong đó, Logical1, Logical2,… là các biểu thức có điều kiện. Các đối số nhập vào phải là giá trị logic hoặc mảng/ tham chiếu có chứa giá trị logic.

HÀM LOGIC OR

– Công thức: OR(Logical1, Logical2…)

– Trong đó, Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.

HÀM LOGIC NOT

Đây là hàm đảo ngược giá trị của đối số nhập vào.

– Công thức: NOT(Logical)

– Trong đó Logical là biểu thức logic hoặc một giá trị

HÀM ĐIỀU KIỆN IF

Hàm IF là một trong số các hàm trong excel quen thuộc thường được dùng để tính bảng lương cho nhân viên, tính thuế thu nhập cá nhân, thưởng doanh số…

– Công thức: IF(logical-test,[value_if_true],[value_if_true]) = IF(Điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2)

Hàm trả về giá trị 1 nếu điều kiện đúng, trả về giá trị 2 nếu điều kiện sai.

HÀM TOÁN HỌC ABS

Hàm ABS giúp lấy giá trị tuyệt đối của một số.

– Công thức: ABS(Number)

– Trong đó, Number là một giá trị số, một biểu thức/ tham chiếu

HÀM PRODUCT

– Tính tích của một dãy số nhập vào.

– Cú pháp: PRODUCT(Number1, Number2, Number3…)

– Trong đó, Number1

HÀM LẤY SỐ NGUYÊN INT VÀ HÀM LẤY SỐ DƯ MOD

Hàm INT là một hàm dùng để lấy giá trị phần nguyên của số đồng thời cũng làm tròn đến số nguyên gần với đó nhất. Hàm này thường được sử dụng để xử lý các kết quả của phép chia trong Excel.

Công thức:
=INT(Number)
Trong đó: Number ở đây có thể là

Một giá trị cụ thể. Ví dụ: 9.6 hay 7.2

Một ô trong Excel. Ví dụ: A7, D3

Một phép chia: 9/4 hay D3/C1

Hàm Mod tính giá trị dư của phép chia

– Công thức: MOD(Number, pisor)

– Trong đó, number là số bị chia, pisor là số chia.

Ngoài ra Trung tâm Tin học Ngoại ngữ Trường Thịnh Vũng Tàu khai giảng hàng tuần các khóa Tin học văn phòng hay còn được gọi là Ứng dụng CNTT Căn bản, Ứng dụng CNTT Nâng cao, và các lớp chuyên đề khác tại https://tinhoctruongthinhvungtau.com/

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung Tâm Tin học Ngoai Ngữ Vũng Tàu

Địa chỉ: Trung tâm trên Google Map

Cở sở 1: 496 Trương công định, Phường 8, Vũng Tàu

Cở sở 2: 357 Nguyễn An Ninh, Phường Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu

Cở sở 3: 84 Hoàng Văn Thụ, Phường 7, Vũng Tàu

Cở sở 4: 37/3 Lê Phụng Hiểu, Phường 8, Tp. Vũng Tàu

Điện thoại: 0702.222.272 – 0933.008.831

Facebook: https://www.facebook.com/trungtamtinhocngoainguvungtau

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!